FANDOM


To, jak powszechny jest strach przed liczbą "13", widać w szkołach, firmach czy nawet urzędach stanu cywilnego. W hotelach czasami nie ma pokoi oznaczonych liczbą "13", a sportowcy jak ognia unikają liczby "13" na koszulce. Oczywiście obawa ta jest z reguły podyktowana przesądem. 

Nie brakuje jednak ludzi, u których występuje paranoiczny strach przed "trzynastką". Stan w jakim się znajdują określa się wówczas mianem triskaidekafobii.

Sławne osoby z tą fobią to np:

— Napoleon Bonaparte

— Herbert Hoover

— Mark Twain

— Richard Wagner

— Arnold Schönberg

Ciekawostka Edytuj

Jedną z odmian Triskaidekafobii jest Paraskewidekatriafobia czyli lęk przed piątkiem trzynastego.